Bachelor Rechtsgeleerdheid
In het derde bachelorjaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid bieden wij het minorprofiel Overheid in publiek- en privaatrecht aan. Dit minorprofiel bestaat uit de volgende vakken:
➢  Overheid en privaatrecht
➢  Overheidsschadevergoedingsrecht
➢  Overheidsrechtspersonenrecht

Master Rechtsgeleerdheid
In de masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid bieden wij de volgende vakken aan die verband houden met ons onderzoek: 
➢  Aanbestedingsrecht
➢  Overheid en privaatrecht
➢  Overheid en aansprakelijkheidsrecht
➢  Verdieping Contractenrecht
➢  Verdieping staats- en bestuursrecht (wetgevingsleer)

Scripties
Studenten kunnen hun afstudeerscriptie schrijven over onderwerpen die verband houden met onze onderzoeksexpertise. Klik hier voor een lijst van mogelijke scriptieonderwerpen.