Het CPC voert een groot aantal projecten uit. Die projecten betreffen zowel promotieonderzoek als ander wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek resulteert in handboeken, wetenschappelijke artikelen en congressen, zowel nationaal als internationaal.

Het onderstaande biedt een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten van het CPC. De projecten zijn gerangschikt op basis van de thema’s waarop het onderzoek van het CPC zich concentreert.


Thema: Contracteren met de overheid

➢  Het besluit voorbij; de bestuurlijke rechtsbetrekking

➢  Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

➢  De fiscale vaststellingsovereenkomst

➢  Complexe bouw- en infrastructuurprojecten

 
Thema: Verdeling van schaarse rechten door de overheid

➢  Schaarse publieke rechten

➢  De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

➢  Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

➢  Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

 
Thema: Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

➢  Regulering en handhaving van de openbare orde door private actoren en publieke-private samenwerking

➢  De juridische positie van semipublieke instellingen

➢  Vrij verkeer en mededinging

➢  Consumentenbestuursrecht

➢  De rol van het contractenrecht in de welvaartstaat

➢  De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

 
Projecten die inmiddels zijn afgerond:

➢  Het zelfrealisatierecht

➢  De Europese Dienstenrichtlijn in Nederland
News and agenda

Pim Huisman attended the workshop of the international network Public Contracts in Legal Globalization (PCLG) in Lausanne on 10 may 2019. The topic of this workshop was ‘Concessions and similar instruments’. Huisman presented a study of 5 cases concerning the exploitation of casino’s, public transport, mining, advertising objects and of parking garages
 

➢ International expert meeting 'Optimising public interests by competitive tendering'
On Thursday 25 January (afternoon) and Friday 26 January 2018 (morning) a well-attended international expert meeting took place at VU University Amsterdam about 'Optimising Public Interests by Competitive Tendering'.

➢ CPC-delegation attended workshop network ‘Public Contracts in Legal Globalization’
A delegation of CPC – Chris Jansen, Pim Huisman, Frank van Ommeren and Sophie Prent – attended the annual workshop of the international network Public Contracts in Legal Globalization (PCLG) in Paris on 15 december 2017.

➢ CPC hosts international expert meeting at VU University Amsterdam about Competitive Tendering
On Thursday 25 Januari 2018 (afternoon) and Friday 26 January (morning) 2018 an international expert meeting will take place at VU University Amsterdam about 'Optimising Public Interests by Competitive Tendering'.


➢ CPC hosting Research Network Public Contracts in Legal Globalization

The Spring workshop of the Research Network Public Contracts in Legal Globalization (PCLG) will be hosted by CPC on 22 and 23 June 2017 at Vrije Universiteit in Amsterdam. This workshop marks the launch of a new project of the Network: the impact of competitive tendering and its regulation on the formation and execution of public contracts and concessions.

➢ Masterclasses Public Procurement Law
As in previous years, VU Law Academy will organise in 2017 four masterclasses public procurement law (Masterclasses aanbestedingsrecht, only in Dutch) in close co-operation with CPC. These masterclasses will focus on topics that are currently under debate in public procurement practice. On May 17, the masterclass will be dedicated to ...

➢ IBR-chair Standardization and Conformity Assessment to CPC
The Dutch Institute for Construction Law (Instituut voor Bouwrecht, only in Dutch) provides the Law Faculty of Vrije Universiteit Amsterdam with € 25.000,- per annum for a period of five years, for the purpose of establishing a chair dedicated to Standardization and Conformity Assessment. This area is of great importance from the perspective of both administrative law in general and planning and construction law in particular...

➢ CPC contributes to government expert meeting on investigatory powers of municipal courts of audit
On December 5, 2016, CPC researchers Frank van Ommeren and Chris Jansen participated in an expert meeting organised by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations. The meeting discussed whether municipal courts of audit have sufficient investigatory powers and whether legislation is needed as a means to deal with possible problems in this respect.

➢ Rianne Jacobs appointed professor of Legislation and Regulation
Vrije Universiteit Amsterdam has appointed Rianne Jacobs as honorary professor of Legislation and Regulation as of September 1, 2016. The Ministry of Security and Justice has helped establishing this endowed chair. Based on her experience as a legislation lawyer, Jacobs will investigate as CPC researcher issues regarding the transposition of public policy goals into legislation. Examples of such issues are: the implications of technological developments (digitalization) as well as Europeanization and globalization for legislation.

➢ University Research Chair granted to CPC researcher Jacobien Rutgers
Vrije Universiteit Amsterdam has appointed CPC researcher Jacobien Rutgers as full professor in the University Research Chair (URC) program as of January 1, 2017. VU University Research Chair (URC) is a selective and privileged appointment as full professor. The chair has been created to recognize ...

➢ International book project ‘Scarcity and the State’
CPC researcher Frank van Ommeren co-edited two books on the allocation of scarce public rights, in close co-operation with Paul Adriaanse (Leiden University), Willemien den Ouden (Leiden University) and Johan Wolswinkel ...

 

Click for more news and agenda items