Het Centre for Public Contract Law & Governance is een expertisecentrum van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Het richt zich op overheidscontracten, aanbestedingen, verdeling van schaarste, publiek-private rechtsverhoudingen, semipublieke instellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden op de markt.

Het onderzoek en onderwijs van het CPC vinden vooral plaats vanuit het perspectief van recht en regulering. Onze missie is de overheid, semi-publieke organisaties en marktpartijen te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun publieke en private belangen.

Wij verrichten zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek- en adviesopdrachten voor de rechtspraktijk. Daarnaast verzorgen wij cursussen en presentaties, zowel binnen als buiten de VU. Onze externe opdrachtgevers komen zowel uit de hoek van de overheid als de adviespraktijk.

Het CPC is in gelijke mate samengesteld uit experts met een privaatrechtelijke en een staats- en bestuursrechtelijke achtergrond. Deze kruisbestuiving maakt het CPC uniek in zijn soort. Onze medewerkers beschikken bovendien over ruime kennis van de impact van het recht van de Europese Unie.

Het CPC is gevestigd aan de juridische faculteit van de VU (Kooijmans Instituut). Het is geworteld in een jarenlange traditie van onderzoek en onderwijs naar de governance van publieke en private belangen in het maatschappelijk verkeer.