De VU heeft per 1 mei 2017 Richard Neerhof benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificering en accreditatie. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld bij de afdeling staats- en bestuursrecht in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht. Neerhof zal vanuit deze positie onderzoek doen naar het gebruik van normalisatie en certificering voor de behartiging van publieke belangen, waaronder veiligheid en gezondheid.