Het CPC verricht niet allen onderzoek, maar verzorgt ook onderwijs. Vanzelfsprekend houdt dat onderwijs nauw verband met ons onderzoek op het terrein van overheidscontracten, aanbestedingen, verdeling van schaarste, publiek-private rechtsverhoudingen, semipublieke instellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden op de markt.

➢  Postacademisch onderwijs en in company cursussen
➢  Bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit