Het CPC is een expertisecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het richt zich op overheidscontracten, aanbestedingen, verdeling van schaarste, publiek-private rechtsverhoudingen, semipublieke instellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden op de markt.

Het onderzoek heeft in het bijzonder betrekking op de verdeling door de overheid van individuele rechten, zoals vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten. In dat kader richt het onderzoek zich op:

  • de wijze waarop de overheid die verdeling organiseert;
  • de verschillende rollen die de overheid in dat kader met elkaar verenigt (verdeler, regelgever);
  • de betrokkenheid van semi-publieke of private marktpartijen bij die verdeling.

Illustratief voor het onderzoeksterrein van het CPC zijn de volgende voorbeelden uit de praktijk:

  • de recente veiling van 4G-frequenties voor mobiele telefonie;
  • de ter discussie staande exploitatie door de NS van de HSL-concessie, mede in relatie tot de mislukte aankoop van de Fyra;
  • de herbezinning op inkoop- en subsidietrajecten in het sociaal domein als gevolg van de recente decentralisatie;
  • de problematische inkoop en aanbesteding van ICT- en andere overheidsprojecten;
  • de verdeling van onderzoeksubsidies door NWO.

Het onderzoek vindt primair plaats vanuit het perspectief van recht en regulering. Het CPC verricht zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek- en adviesopdrachten voor de rechtspraktijk. Onze externe opdrachtgevers komen zowel uit de hoek van de overheid als de adviespraktijk.

➢ Thema's

➢ Projecten

➢ Publicaties

➢ Onderzoek en advies externe opdrachtgevers

➢ Samenwerkingsverbanden en netwerken