Postacademisch onderwijs VU Law Academy

Onderzoekers van het CPC verzorgen in opdracht van de VU Law Academy de volgende postdoctorale meerdaagse leergangen:
➢  Leergang aanbestedingsrecht voor juristen
➢  Leergang aanbestedingsrecht voor inkopers

Daarnaast bieden wij in opdracht van de VU Law Academy de volgende (in company) cursussen en studiemiddagen aan:
➢  Masterclasses aanbestedingsrecht Overheid en privaatrecht: algemeen
➢  Actualiteitencursussen aanbestedingsrecht
➢  Actualiteiten bestuurs(proces)recht

In company cursussen
Wij verzorgen ook in company cursussen, waarbij het mogelijk is het cursusaanbod af te stemmen op uw vraagbehoefte. Het betreft onder andere de volgende cursussen:

➢  Overheid en privaatrecht: algemeen
➢  Overheidscontractenrecht
➢  Inleiding in het aanbestedingsrecht
➢  Actualiteiten aanbestedingsrecht
➢  Herziening van de Aanbestedingswet 2012
➢  Capita selecta aanbestedingsrecht voor specialisten
➢  Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht
➢  Zelfregulering in het bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie en certificering