Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Semipublieke en toegelaten of erkende instellingen

Project

Semipublieke en toegelaten of erkende instellingen

Onderzoekers

Omschrijving

Semipublieke instellingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die institutioneel verbonden zijn met traditionele overheidsinstellingen, bijvoorbeeld vanwege financiering, aandeelhouderschap, benoemingsrecht van bestuurders, aanwijzings- en goedkeuringsbevoegdheden. Ook zijn semipublieke instellingen private rechtspersonen die maatschappelijke of publieke belangen behartigen. Zij bevinden zich daarmee op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Het onderzoek is gericht op de toepasselijkheid van publiekrechtelijke normen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Daarbij kijken we ook naar buitenlandse rechtstelsels, zoals dat van het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Publiekrecht en Privaatrecht
people sitting on chair in front of computer

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten