Master Rechtsgeleerdheid

Het CPC verzorgt vakken in de volgende twee afstudeerrichtingen in de masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid:

Daarin houden onder meer de volgende vakken verband met ons onderzoek:

 

Scripties

Studenten kunnen hun afstudeerscriptie schrijven over onderwerpen die verband houden met onze onderzoeksexpertise. Klik hier voor een lijst van mogelijke scriptieonderwerpen.