over ons onderzoek

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de verdeling door de overheid van individuele rechten, zoals vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten. Het onderzoek richt zich met name op de:

  • wijze waarop de overheid die verdeling organiseert;
  • verschillende rollen die de overheid met elkaar verenigt (verdeler, regelgever en ordenaar);
  • betrokkenheid van semipublieke of private marktpartijen.
 

Illustratief voor ons onderzoeksterrein zijn de volgende praktijkvoorbeelden:

  • Veiling van 5G-frequenties voor mobiele telefonie
  • Klimaatverandering en energietransitie
  • Inkoop- en subsidietrajecten in het sociaal domein
  • Werkbare uitvoering van wetgeving met ICT
  • Inkoop en aanbesteding van ICT- en andere overheidsprojecten
  • Verdeling van onderzoeksubsidies door NWO
  • Certificering en normalisatie in de bouw

Het onderzoek vindt plaats vanuit het perspectief van recht en regulering. Wij verrichten fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ook doen wij onderzoek- en adviesopdrachten voor de rechtspraktijk. Onze externe opdrachtgevers komen zowel uit de hoek van de overheid als de commerciële adviespraktijk.

Onderzoeksthema's

Het CPC concentreert zich in haar onderzoek op de volgende met elkaar samenhangende thema’s:

Contracteren met de overheid

Governance: wetgeving en innovatie

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Projecten