Onze onderzoekers zijn lid van uiteenlopende beroepsverenigingen en netwerken, zoals de Nederlandse Juristen Vereniging, Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), Vereniging voor Burgerlijk Recht, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving.

 

Specifiek voor de thematiek van CPC participeren wij in: