Het CPC voert onderzoek uit voor externe opdrachtgevers, zoals naar:

  • Onderzoeksbevoegdheden van gemeentelijke rekenkamers in het kader van gemeentelijke zorginkoop (opdrachtgever: G4-gemeenten).
  • Aanbestedingsrechtelijke en bouwcontractenrechtelijke aspecten van het hijsongeval te Alphen aan den Rijn (opdrachtgever: Onderzoeksraad voor de Veiligheid).
  • Vestiging van detailhandel: de toepassing van de verdragsvrijheden van het VWEU en de toepassing van de Dienstenrichtlijn (opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Het CPC verstrekt ook adviezen, in het bijzonder door de deelname van onze experts aan adviescommissies en klankbordgroepen, zoals aan: