Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Privaatrechtelijk overheidshandelen

Project

Privaatrechtelijk overheidshandelen

Onderzoekers

Omschrijving

De belangrijkste vragen die in dit project aan de orde komen zijn: wanneer is het de overheid geoorloofd langs privaatrechtelijke weg op te treden, wat betekent dit voor de toepasselijke normen? Aan de orde komen onder andere het overheidscontractenrecht en het overheidsrechtspersonenrecht (de overheidsvennootschap en de overheidsstichting). Het project zal in het voorjaar van 2022 resulteren in een tweede druk van het handboek ‘Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen’.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Publiekrecht en Privaatrecht
two person shaking hands near white painted wall

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten