Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Onderzoeksthema’s  /  

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Onderzoeksthema

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

omschrijving

Voor de verdeling van schaarse rechten door de overheid zijn meerdere competitieve methoden denkbaar, zoals een veiling, een aanbesteding, een loting, de toepassing van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De verdeling heeft niet alleen betrekking op overheidsopdrachten en consessies, maar ook op schaarse vergunningen, schaarse subsidies, enzovoorts.

worms eye view of building during daytime

Projecten binnen dit onderzoeksthema

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Schaarse publieke rechten

overige onderzoeksthema's

Governance: wetgeving en innovatie

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Contracteren met de overheid