Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Schaarse publieke rechten

Project

Schaarse publieke rechten

Onderzoekers

Omschrijving

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de verdeling van schaarse rechten door de overheid, zoals vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten. Kern van het onderzoek is het identificeren en ontwikkelen van algemene regels van verdelingsrecht die op elke verdeling van schaarse rechten van toepassing zijn. Het onderzoek omvat zowel nationaal bestuursrecht als Europees recht en betrekt tevens overwegingen van economische aard in de analyse.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Algemene leerstukken en bijzondere rechtsregels, Europees recht en nationaal recht
person reaching black heart cutout paper

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten