Skip to content

Home  /  Nieuws & agenda  /  

Expertmeeting erfpacht Amsterdam

Expertmeeting erfpacht Amsterdam

Op 22 november 2021 heeft Pim Huisman als deskundige een bijdrage geleverd aan de expertmeeting van de commissie ruimtelijke ordening van de gemeenteraad van Amsterdam over erfpacht. Deze bijeenkomst ging vooral over de toepassing van de beginselen van goed bestuur en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

assorted-color houses under white sky

Meer Nieuws