Agenda

Geen agendapunten.

Nieuws

Het CPC en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) gaan samen onderzoek doen naar de verbetering van de juridisch-administratieve kaders waarbinnen de aanbesteding en realisatie van...

Op 7 september 2021 promoveerde Sophie Prent aan de VU Amsterdam op een proefschrift met de titel ‘De redelijk handelende aanbesteder. Over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure.’

Marjolein Dieperink is benoemd tot bijzonder hoogleraar Energietransitie en Klimaatverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij gaat met haar leerstoel een mooie en belangrijke bijdrage...

Marin Coerts, Pim Huisman, Chris Jansen en Sophie Prent waren bij de december workshop van het internationale netwerk Public Contracts in Legal Globalization. De bijeenkomst...

Op 22 november 2021 heeft Pim Huisman als deskundige een bijdrage geleverd aan de expertmeeting van de commissie ruimtelijke ordening van de gemeenteraad van Amsterdam...

Frank van Ommeren is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (NVvW). Op een zeer goed bezochte vergadering heeft hij zijn jaarrede gehouden...