Zowel binnen als buiten de VU verzorgen wij cursussen en presentaties. Het onderwijs houdt verband met ons onderzoek op het terrein van overheidscontracten, aanbestedingen, verdeling van schaarste, publiek-private rechtsverhoudingen, semipublieke instellingen en de verdeling van verantwoordelijkheden op de markt.