Big Tech en de democratische rechtsstaat

macbook pro on black table

Big Techbedrijven zoals Amazon, Meta, Microsoft, Apple en Google hebben in onze samenleving een overweldigende machtspositie. Talloze burgers en bedrijven wereldwijd zijn afhankelijk van de online platforms waarop de Big Techbedrijven een monopolie hebben. Daarnaast begeven de Big Techbedrijven zich steeds meer op de terreinen van het traditionele overheidsbestuur; er wordt wel gezegd dat zij nutsvoorzieningen leveren en daarmee eigenlijk een publieke taak vervullen. Dit project is erop gericht te onderzoeken hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden beschermd tegen de enorme machtspositie van de Big Techbedrijven.