Skip to content

Chris Jansen

Volledige naam

prof. mr. C.E.C. Jansen

Functie

Hoogleraar privaatrecht

projecten

publicaties

Naar een coherent aanbestedings- en juridisch administratief kader voor de bouw: voorstel voor een routekaart
Naar een coherent aanbestedings- en juridisch administratief kader voor de bouw: voorstel voor een routekaart
Over ’twee-fasen-proces’, ‘bouwteam met UAV-GC’ en ‘alliantie’: mogelijke oplossingen voor een verbeterde beheersing van het informatierisico bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde projecten
Over 'twee-fasen-proces', 'bouwteam met UAV-GC' en 'alliantie': mogelijke oplossingen voor een verbeterde beheersing van het informatierisico bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde projecten
Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten
Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
OPEN ACCESS
De inschrijver als hoeder van het algemeen belang? Reactie op A.J. van Heeswijck, ‘De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk “maatschappelijke waarde” voor de publieke middelen
Uitleg van overeenkomsten die na een aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen
Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law
Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law
OPEN ACCESS
Wijzigen van van overheidscontracten die door middel van een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen
Wijzigen van van overheidscontracten die door middel van een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen
OPEN ACCESS
Annotatie bij Rb. Overijssel (vzr.) 8 december 2015
Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht
De aanbestedingsovereenkomst. Aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief. Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Annotatie bij HR 3 mei 2013 (KLM/CCC)
Totstandkoming van overeenkomsten en afbreken van onderhandelingen in de context van een gereguleerde aanbestedingsprocedure
Wanneer mogen deelnemers aan een private aanbesteding redelijkerwijs de verwachting ontlenen dat de aanbesteder de beginselen van aanbestedingsrecht in acht zal nemen?
Allocation of Limited Rights from a European Public Procurement Law Perspective
Coherentie en integratie van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw
Marktconsultatie voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure: pas toe of leg uit
Marktconsultatie voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure: pas toe of leg uit
OPEN ACCESS
Beperking van aansprakelijkheid in de UAV-GC 2005: tijd voor een herziening?

meer medewerkers