Skip to content

Frank van Ommeren

Volledige naam

prof. mr. FJ van Ommeren

Functie

Hoogleraar staats- en bestuursrecht

projecten

publicaties

Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen: Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen op de grens van publiek- en privaatrecht
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheidsovereenkomstenrecht
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheidsovereenkomstenrecht
OPEN ACCESS
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
OPEN ACCESS
Geen ‘harde knip’ tussen bestemmings- en verdelingsschaarste?
Geen 'harde knip' tussen bestemmings- en verdelingsschaarste?
OPEN ACCESS
Overheidscontracten en schaarse publieke rechten
En wéér zwelt de reguleringsgolf aan… Wetgeving en protocollen in en na coronatijd
En wéér zwelt de reguleringsgolf aan... Wetgeving en protocollen in en na coronatijd
OPEN ACCESS
The Dutch Paradox. The Impact of the Pan-European General Principles of Good Administration in the Netherlands
The Dutch Paradox. The Impact of the Pan-European General Principles of Good Administration in the Netherlands
OPEN ACCESS
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
OPEN ACCESS
Het College van Beroep voor de Examens vanuit bestuursrechtelijk perspectief
Het College van Beroep voor de Examens vanuit bestuursrechtelijk perspectief
OPEN ACCESS
Het Cornelius Haga Lyceum en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Limited Authorisations Between EU and Domestic Law: Comparative Remarks from Dutch Law
Limited Authorisations Between EU and Domestic Law: Comparative Remarks from Dutch Law
OPEN ACCESS
Incrementeel bestuursrecht: een groeimodel voor de rechtsbetrekking
Incrementeel bestuursrecht: een groeimodel voor de rechtsbetrekking
OPEN ACCESS
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
OPEN ACCESS
Open het deksel van de schatkist! Bruikbare rechtsorde en de toekomst van het wetgevingsbeleid
Open het deksel van de schatkist! Bruikbare rechtsorde en de toekomst van het wetgevingsbeleid
OPEN ACCESS
Schaarse vergunningen: het beginsel van gelijke kansen als rechtsgrondslag
Artikel 2:1 BW hoort in de Awb
Artikel 2:1 BW hoort in de Awb
OPEN ACCESS
Concessies 2.0: de concessie op de grens van de vergunning, de overheidsopdracht en de subsidie
Toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen
Van de overheidsvennootschap en de overheidsstichting
Van de overheidsvennootschap en de overheidsstichting
OPEN ACCESS
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
OPEN ACCESS

meer medewerkers