Skip to content

Niels Jak

Volledige naam

mr. dr. N. Jak

Functie

Universitair docent staats- en bestuursrecht

projecten

publicaties

Publiekrechtelijke normering van semipublieke instellingen. De verticale werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de grondrechten en het EVRM
Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving
Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving
OPEN ACCESS
Semipublieke instellingen als normadressaat en drager van de grondrechten uit het EU-Grondrechtenhandvest
Bestuursrechtelijke rechtsbescherming jegens private aanbieders. Het sociaal domein als proeftuin
Semipublieke instellingen en de Algemene wet bestuursrecht
Semipublieke instellingen en de Algemene wet bestuursrecht
OPEN ACCESS
De overheidsstichting: een tussenstand
Het intern toezicht door de raad van toezicht: verantwoordingsarrangement vanuit democratisch perspectief
Het intern toezicht door de raad van toezicht: verantwoordingsarrangement vanuit democratisch perspectief
OPEN ACCESS
De publieke-taakjurisprudentie verduidelijkt. Over privaatrechtelijke rechtspersonen en het bestuursorgaanbegrip
Het overheidsbegrip in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen vanuit bestuursrechtelijk perspectief. De subjectieve belastingplicht van private overheidsondernemingen
Het overheidsbegrip in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen vanuit bestuursrechtelijk perspectief. De subjectieve belastingplicht van private overheidsondernemingen
OPEN ACCESS
Semipublieke instellingen en de Wet open overheid
Semipublieke instellingen en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: een verkenning
Semi-public Entities and the Public-Private Law Divide in South African and Dutch Law
Semi-public Entities and the Public-Private Law Divide in South African and Dutch Law

meer medewerkers