Skip to content

Pim Huisman

Volledige naam

mr. Pim Huisman

Functie

Programmaleider - Universitair hoofddocent Bestuursrecht

projecten

publicaties

De toelaatbaarheid van privaatrechtelijk overheidshandelen: de doorkruisingsformule en enige andere maatstaven
De toelaatbaarheid van privaatrechtelijk overheidshandelen: de doorkruisingsformule en enige andere maatstaven
OPEN ACCESS
Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen: Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen op de grens van publiek- en privaatrecht
Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (II, slot): Wenselijke en toekomstige positionering
Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (II, slot): Wenselijke en toekomstige positionering
OPEN ACCESS
Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (I): Huidige positionering en recente ontwikkelingen
Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (I): Huidige positionering en recente ontwikkelingen
OPEN ACCESS
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheidsovereenkomstenrecht
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheidsovereenkomstenrecht
OPEN ACCESS
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
OPEN ACCESS
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
The Execution of Public Contracts and Third-Party Interests in the Netherlands
OPEN ACCESS
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
OPEN ACCESS
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
OPEN ACCESS
De fiscale vaststellingsovereenkomst
De competentieverdeling bij geschillen over fiscale vaststellingsovereenkomsten
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheids-overeenkomstenrecht
De bijzondere positie van de overheid in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheids-overeenkomstenrecht
OPEN ACCESS
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel
OPEN ACCESS
Van besluit naar rechtsbetrekking: op zoek naar een scherp criterium

meer medewerkers