Skip to content

Home  /  Nieuws & agenda  /  

Promotie Sophie Prent

Promotie Sophie Prent

Op 7 september 2021 promoveerde Sophie Prent aan de VU Amsterdam op een proefschrift met de titel ‘De redelijk handelende aanbesteder. Over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure.’ In dit proefschrift heeft zij een antwoord geprobeerd te formuleren op de vraag wat de rol is van het Nederlands verbintenissenrecht in de verhouding tussen een aanbestedende dienst die een Europese aanbestedingsprocedure toepast, en een deelnemer aan die procedure.  Het boek is te bestellen via de volgende link.

 

Promotie Sophie Prent

Meer Nieuws