Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

Project

De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

Onderzoekers

Omschrijving

Normalisatienormen zijn technische normen waarmee de prestaties van producten en productieprocessen worden bepaald. Normalisatie-instellingen zijn (veelal) private instellingen zonder winstoogmerk. Bij conformiteitsbeoordelingen wordt door een onafhankelijke instelling op basis van bepaalde normen of beoordelingsrichtlijnen beoordeeld of een product, dienst, persoon of systeem voldoet aan bepaalde eisen. De conformiteitsbeoordelende instanties zijn vaak geen overheidsinstellingen. We onderzoeken hoe op nationaal en Europees niveau in wetgeving en bestuurlijke besluitvorming gebruik wordt gemaakt van normalisatie en conformiteitsbeoordeling en onder welke voorwaarden dit verantwoord is.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Europees recht en nationaal recht
yellow and black labeled can

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten