Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Onderzoeksthema’s  /  

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Onderzoeksthema

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

omschrijving

Private partijen behartigen publieke taken, zij treden op als ‘verlengde arm’ van de overheid. Zij zijn niet langer alleen ‘spelers’, maar ook ‘spelbepalers’. De rol van de overheid beperkt zich dan tot die van ‘spelbewaker’. Deze private partijen hebben vaak het karakter van semipublieke instellingen. Er is een voortdurende verschuiving tussen overheidsregulering en zelfregulering zichtbaar, zoals op de terreinen van de bebouwde omgeving en van openbare orde en veiligheid.

worm's-eye view photography of building

Projecten binnen dit onderzoeksthema

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Big Tech en de democratische rechtsstaat

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Semipublieke en toegelaten of erkende instellingen

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Openbare orde: private actoren en PPS

overige onderzoeksthema's

Governance: wetgeving en innovatie

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Contracteren met de overheid