Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Wetgeving en digitalisering

Project

Wetgeving en digitalisering

Onderzoekers

Omschrijving

Digitalisering van samenleving en overheid heeft op verschillende manieren haar weerslag op wetgeving, als product en als proces. Wetgeving landt in veel gevallen in een ICT-systeem voor het geautomatiseerd nemen van beslissingen of in portalen of apps met reken- en regelhulpen voor burgers en bedrijven. Dat vereist dat de betekenis van wettelijke regels duidelijk en eenduidig is; een computer kan slecht overweg met open normen en ambiguïteit. In dit project onderzoeken we wat nodig is om de verbinding tussen wetgeving en ICT op een goede manier tot stand te brengen, zodat wetgeving ook in een digitale omgeving letterlijk tot haar recht komt.

onderzoeksthema

Invalshoeken

brown wooden hallway with gray metal doors

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten