Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Onderzoeksthema’s  /  

Governance: wetgeving en innovatie

Onderzoeksthema

Governance: wetgeving en innovatie

omschrijving

De samenleving innoveert steeds sneller. Denk aan de impact van de digitalisering, en natuurlijk ook daarbuiten. Dat vraagt snel schakelen en het inspelen op deze ontwikkelingen door de wetgever. Binnen dit thema kijken wij naar wat nodig is om de verbinding tussen ICT en wetgeving te verbeteren en naar wat dat betekent voor het geautomatiseerd nemen van beslissingen door de overheid. Verder gaat veel aandacht uit naar experimenteerwetgeving; wat kan daarvan worden geleerd voor nieuwe wetgeving?

low angle photography of building

Projecten binnen dit onderzoeksthema

Governance: wetgeving en innovatie

Wetgevingsbeleid en experimenten

Governance: wetgeving en innovatie

Wetgeving en digitalisering

overige onderzoeksthema's

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Contracteren met de overheid