Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

Project

De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

Onderzoekers

Omschrijving

Wanneer geschillen rijzen tijdens de aanbestedingsprocedure, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de wisselwerking tussen het verbintenissenrecht en het aanbestedingsrecht. Dat de aanbestedingsverhouding in belangrijke mate door het aanbestedingsrecht wordt beheerst, laat namelijk onverlet dat zij in de eerste plaats als een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze wisselwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid en het verminderen van de met aanbestedingsprocedures gemoeide (onnodige) transactiekosten.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Algemene leerstukken en bijzondere rechtsregels, Europees recht en nationaal recht
group of people on stairs under clear white sky

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten