Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

Project

Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

Onderzoekers

Omschrijving

Wanneer geschillen rijzen na totstandkoming van de overeenkomst die de inzet van de aanbesteding vormde, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de doorwerking van de aanbestedingsverhouding en het aanbestedingsrecht in de toepassing van leerstukken van contractenrecht. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze doorwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid in de praktijk. Een tweede doelstelling is een bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling met betrekking tot algemene problematiek van de wisselwerking tussen verschillende regelsystemen.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Algemene leerstukken en bijzondere rechtsregels, Europees recht en nationaal recht
man in brown jacket looking at contract on DocuSign on a laptop

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten