Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen

Project

Maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen

Onderzoekers

Omschrijving

De overheid gebruikt bij haar inkoop competitieve aanbestedingen als instrument om doelstellingen te realiseren die ruimer zijn dan de vervulling van haar primaire inkoopbehoefte. Te denken valt aan sociale- en milieudoelstellingen en aan de bescherming van mensenrechten. Het is de beleidsvrijheid van de overheid hoe zij deze doelen wil realiseren. Wel dient zij in dat kader op grond van het aanbestedingsrecht voor een eerlijke competitie te zorgen. Dit project onderzoekt de relatie tussen maatschappelijk verantwoord inkopen door de overheid enerzijds en (de regulering van) de aanbesteding van overheidsopdrachten anderzijds. Het doel is een bijdrage te leveren aan een juridisch kader dat maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen faciliteert. 

onderzoeksthema

Invalshoeken

Europees recht en nationaal recht
person planting on hanged pots

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten