Skip to content

Home  /  Nieuws & agenda  /  

Onderzoekssamenwerking CPC en IBR

Onderzoekssamenwerking CPC en IBR

Het CPC en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) gaan samen onderzoek doen naar de verbetering van de juridisch-administratieve kaders waarbinnen de aanbesteding en realisatie van bouwprojecten plaatsvindt. Daartoe hebben zij een gezamenlijk onderzoekskader vastgesteld dat als basis zal fungeren voor verschillende deelprojecten. De onderzoekssamenwerking volgt op het congres “Naar een coherent en toekomstbesteding stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart” dat op 22 september 2021 plaatsvond. Aanleiding voor dat congres vormde onder andere de publicatie “Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten” van CPC-onderzoeker Chris Jansen en een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).

Onderzoekssamenwerking CPC en IBR

Meer Nieuws