Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

De fiscale vaststellingsovereenkomst

Project

De fiscale vaststellingsovereenkomst

Onderzoekers

Omschrijving

De fiscale vaststellingsovereenkomst, ook wel het fiscaal compromis, is een bijzonder soort overheidscontract. Maatschappelijk zijn er veel vragen over te stellen: draagt het bij aan het Nederlandse fiscale klimaat en aan het imago van een betrouwbare overheid? Ook uit een oogpunt van rechtsbescherming is dit een bijzondere rechtsfiguur nu de belastingrechter ervan kennis neemt, terwijl de meeste andere overheidscontracten onder de gewone rechter komen.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Algemene leerstukken en bijzondere rechtsregels
person holding pencil near laptop computer

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten