Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Onderzoeksthema’s  /  

Contracteren met de overheid

Onderzoeksthema

Contracteren met de overheid

omschrijving

Juist in een samenleving die door verschillende kabinetten als een “participatiesamenleving” wordt beschouwd, is het voor het recht van groot belang om individuele afspraken met de overheid, hoe ook genaamd, stevig op het netvlies te hebben. Het opmerkelijke is dat juist het overheidscontract tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dat komt door de onduidelijke juridische positie van het overheidscontract, dat zich bevindt op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht. Dit roept ook vragen op over de de aard van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.

man writing on paper

Projecten binnen dit onderzoeksthema

Contracteren met de overheid

Aanbesteding en realisatie van complexe bouw- en infrastructurele projecten

Contracteren met de overheid

De fiscale vaststellingsovereenkomst

Contracteren met de overheid

Privaatrechtelijk overheidshandelen

Contracteren met de overheid

De bestuurlijke rechtsbetrekking

overige onderzoeksthema's

Governance: wetgeving en innovatie

Verdeling van schaarse rechten door de overheid

Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt