Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Big Tech en de democratische rechtsstaat

Project

Big Tech en de democratische rechtsstaat

Onderzoekers

Omschrijving

Big Techbedrijven zoals Amazon, Meta, Microsoft, Apple en Google hebben in onze samenleving een overweldigende machtspositie. Talloze burgers en bedrijven wereldwijd zijn afhankelijk van de online platforms waarop de Big Techbedrijven een monopolie hebben. Daarnaast begeven de Big Techbedrijven zich steeds meer op de terreinen van het traditionele overheidsbestuur; er wordt wel gezegd dat zij nutsvoorzieningen leveren en daarmee eigenlijk een publieke taak vervullen. Dit project is erop gericht te onderzoeken hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden beschermd tegen de enorme machtspositie van de Big Techbedrijven.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Bestuurskunde, Democratische rechtsstaat, Digitalisering, Europees recht, Global Administrative Law, Grondrechten, Ondernemingsrecht, Public accountability, Publiekrecht en Privaatrecht, Wetgeving
macbook pro on black table

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten