Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

De bestuurlijke rechtsbetrekking

Project

De bestuurlijke rechtsbetrekking

Onderzoekers

Omschrijving

In dit project onderzoeken we in hoeverre de verhouding tussen bestuursorganen en burgers op een andere wijze vorm kan krijgen dan door middel van klassieke Awb-besluiten (publiekrechtelijke rechtshandelingen). De aandacht gaat vooral uit naar het twee- of meerzijdige overheidshandelen, zoals het overheidscontractenrecht, en het feitelijke bestuurshandelen. We bekijken of en in hoeverre het concept van de ‘bestuursrechtelijke rechtsbetrekking’ hiervoor goede diensten kan bewijzen.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Publiekrecht en Privaatrecht

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten