Het CPC concentreert zich in haar onderzoek op de volgende met elkaar samenhangende thema’s:

➢  Contracteren met de overheid

➢  Verdeling van schaarse rechten door de overheid

➢  Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

Het onderzoek naar deze thema’s vindt plaats vanuit verschillende met elkaar samenhangende invalshoeken. Daarin staan de volgende onderscheidingen centraal:

➢  Publiekrecht en privaatrecht

➢  Recht van de Europese Unie en nationaal recht

➢  Algemene leerstukken en bijzondere rechtsregels


Het onderzoek wordt verricht tegen de achtergrond van verschillende juridische en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de veranderende rolverdeling tussen overheid en markt, de multilevel regulation society en law & governance.